فهرست

بولت

بولت ها نوعی پیچ از جنس میلگرد هستند که در صنعت ساخت و ساز به منظور اتصال بین صفحه ستون و فوندانسیون استفاده می شود.

انواع بولت