فهرست

آی بولت بولت اشکی EYE-Bolt

آی بولت اشکی

آی بولت یا بولت اشکی یکی از انواع بولت یا پیچ است که در یک سر دارای حلقه است و می توان از آن برای برای اتصال و یا جابجایی اجسام استفاده کرد.

علت نامگذاری این نوع از بولت ها شباهت آنها به چشم است که در انگلیسی EYE است.