فهرست

قطعه سازی

امروز قطعه سازی در بخش های مختلف کابرد دارد و تقریبا با مکانیزه شدن خط های تولید ، قطعه سازی از ضروریات هر بخش صنعتی می باشد. واحد های تخصصی قطعه سازی با کم کردن هزینه های راه اندازی مسیر را برای صنعتگران هموار و بخش تولید را در مدار نگه می دارند.

انواع قالب ها در فرایندهای قطعه سازی

  • قالب‌های ریخته‌گری
  • تزریق پلاستیک
  • قالب‌های آهنگری
  • قالب‌های پرس

انواع روش های تولید قطعات صنعتی

  • تراشکاری
  • ریخته گری
  • جوشکاری
  • روش های مکانیکی
  • استفاده از لیزر