فهرست

بولت عصایی یا جی بولت

جی بولت

جی بولت ها یا بولت عصایی از انواع بولت از جنس میلگرد هستند که به وسیله فرمینگ یا خم کاری از یک طرف می شوند و از طرف دیگر رزوه کاری می شوند. علت نامگذاری این محصول شکل آن که به شکل عصا است یا شکل آن به حرف جی (J) در انگلیسی می باشد.

بولت عصایی