فهرست

مهره چهارگوش

مهره چهار گوش

در برشکاری با اره، ماشین فرز و … ساخت قطعه های مربعی و مستطیلی راحت تر از قطعات گرد و شش گوش است. به همین دلیل در زمان های گذشته تجهیزات فورج یا همان آهنگری، دیگر چندان محدودیتی برای شکل های دایره ای، مربع و یا شش گوش ندارد و تا حد زیادی مهره های شش گوش، محبوبیت آنها را کمتر کرده است.

البته مهره های مربعی به عنوان یک عضو مهم از بازماندگان عصر چوب مزایای مهمی دارد. اتصال آنها با آچار مناسب و بدون لغزش است. سطح نشیمنگاهی گسترده ای دارند که نیروی اصطکاک را افزایش می دهد و لق شدگی اتصال را کاهش می دهد.