فهرست

نیلینگ

نیلینگ

کاربرد نیلینگ

 از مهم ترین کاربردهای نیلینگ، می توان به پایدارسازی شیب ها، شیروانی ها، افزایش ظرفیت باربری و محدود کردن تغییر شکل اشاره کرد. از این روش در بیشتر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته برای پایدار ساختن گود برداری و همچنین پایدار سازی شیب های طبیعی در این دو دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود چنین مزیت ها و کاربردهایی استفاده از آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

نیلینگ

روش اجرای نیلینگ

 نحوه اجرای نیلینگ برای پایدارسازی دیواره گودها معمولا بر اساس 5 مرحله اصلی زیر صورت میگیرد:

  1. گود برداری مقطعی
  2. حفاری گمانه ها
  3. نصب میلگرد تسلیح
  4. تزریق دوغاب سیمان
  5. بتن پاشی و نصب صفحه و مهره

پس از کامل کردن مراحل اجرایی گفته شده، برای قدم اول گود برداری، تمامی این مراحل برای قدم های بعدی گود برداری تا رسیدن به رقوم کف گود مورد نظر، تکرار میشود.

معایب عدم استفاده از نیلینگ

 دیوارهایی با میخکوبی خاک برای کارهایی که در آن تغییر شکل سازه ها و امکانات آب و برق واقع در پشت دیوار مورد نظر می باشد و لازم است تا بیشتر کنترل شود مناسب نیست؛ زیرا این سامانه برای انتقال مقاومت به تغییر شکل خاک نیاز دارد. انحراف را می توان با فرستادن کشش کم کرد اما موجب بالا رفتن هزینه ها میشود. استفاده نکردن از نیلینگ، عیب و ایرادهایی را به همراه دارد که در ادامه به آنها اشاره کرده ایم.

  • امکانات آب و برق ممکن است موجب محدودیت در موقعیت میخ ها، شیب و طول آنها شود.
  • میخکوبی دیوارهای خاکی در مکان هایی که مقدار زیادی نشت آب های زیرزمینی به درون حفره ها وجود دارد، مناسب نیست؛ زیرا سطحی که باید میخکوبی شود، به حفاظت موقتی نیاز دارد.
  • دیوارهای با میخکوبی خاک دائمی نیاز به ارتفاق زیرزمینی همیشگی دارند.
  • ساخت دیوارهای با میخکوبی خاک، به متخصصان و پیمانکاران حرفه ای و مجرب نیاز دارد.