فهرست

پیچ تراشی

پیچ تراشی

یکی از ابزارهایی که در تمامی دستگاه ها و سازه ها مورد استفاده قرار میگیرد و همگی بطور روزمره با آنها سروکار داریم پیچ ها و مهره ها هستند.

پیچ تراشی چیست و چه کاربردی دارد؟

هر گاه روی یک میله شیارهایی با فرم و زاویه های مشخص به صورت مارپیچ و حول محور آن انجام شود به این عمل پیچ تراشی می گویند و به شیارهای مارپیچی که روی میله ایجاد می شود رزوه می گویند.

برای ساختن و رزوه زدن روش های بسیار متعددی وجود دارد، که در نهایت به ساخت پیچ منجر می شود. عوامل بسیاری در نوع ساخت و کیفیت پیچ موثر هستند که از همه مهم تر متریال و جنس ساخت پیچ می باشد.

برای پیچ تراشي لازم است كه رنده به ازاي یک دور گردش سه نظام به اندازه گام پیچ حركت كند و این به معني پیشروی ابزار به اندازه گام پیچ است. جعبه دنده پیشــروی قادر به تأمین این حركت در حالت پیچ تراشي است.

چه مواردی هنگام پیچ تراشی اهمیت دارد

 • باید با مفاهیم و مشخصات پیچ ها آشنا باشید
 • به اصول تراشکاری مسلط باشید تا با گام ها و قطرهای مختلف عملیات تراش را انجام دهید
 • نحوه عملکرد پیچ چپگرد و راستگرد را بدانید
 • زاویه ها و گام ها را به درستی تنظیم کنید

برای آشنایی با مفاهیم و مشخصات پیچ ها به صفحه انواع پیچ ها مراجعه کنید.

انواع دنده های تراش پیچ تراشی:

نوع دندانه­ های تراش به نوع پیچ و کاربرد آن بستگی دارد.

مراحل تراشکاری پیچ :

 1. تراشکاری روی پیچ و تراشکاری داخل مهره
 2. پخ زدن ابتدای پیچ
 3. اندازه گیری ارتفاع دنده زاویه سرعت تراشکاری
 4. انتخاب رنده تراش مناسب برای پیچ
 5. انتخاب گام مناسب
 6. تنظیم تعداد دور دستگاه
 7. تعیین مقدار بار اولیه
 8. تکمیل برش و کنترل رزوه تراش داده شده روی پیچ